TheEarlybirds NEST-model

De modellen van TheEarlybirds maken het mogelijk concrete keuzes te maken in de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij.
Het NEST-model berekent voor een gebouw -hoe ingewikkeld ook- wat de optimale combinatie is van gebouwverbetering en warmtetechniek.

Iedere vogel zijn eigen warme nest

Voor TheEarlybirds staat een nest model voor een gebouw: het is een plek waar je lange tijd verblijft, waar het comfortabel moet zijn en die anders is dan elk ander nest. Al is het maar weinig. Elk gebouw heeft andere eigenschappen en gaat anders met energie om. Nu en na de warmtetransitie.

Hoe werkt het?

Op een interactieve en beeldende manier geeft het NEST-model inzicht in denkbare scenario’s om naar aardgasvrij te gaan. Op basis van een 3D-model wordt de huidige energiehuishouding gedetailleerd nagebootst. Zo wordt direct inzichtelijk waar er het meest effectief bespaard kan worden. Het NEST-model laat zien welke verbeteringen in combinatie met welke warmtetechniek leidt tot de beste aardgasvrije warmteoplossing is.

Het NEST-model maakt (onder meer) inzichtelijk:

  • de optimale combinatie van energiebesparingsmaatregelen en warmtetechniek,
  • of het aantrekkelijk is om je woning | gebouw aan te sluiten op het warmtenet,
  • wat de toekomstige energievraag en wat de jaarlijkse kosten per variant zijn.

De uitkomsten van het NEST-model kunnen worden geïntegreerd in het COLONY model.

Het NEST-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Hoe werkt het?

Op een interactieve en beeldende manier geeft het NEST-model inzicht in denkbare scenario’s om naar aardgasvrij te gaan. Op basis van een 3D-model wordt de huidige energiehuishouding gedetailleerd nagebootst. Zo wordt direct inzichtelijk waar er het meest effectief bespaard kan worden. Het NEST-model laat zien welke verbeteringen in combinatie met welke warmtetechniek leidt tot de beste aardgasvrije warmteoplossing is.

Het NEST-model maakt (onder meer) inzichtelijk:

  • de optimale combinatie van energiebesparingsmaatregelen en warmtetechniek,
  • of het aantrekkelijk is om je woning | gebouw aan te sluiten op het warmtenet,
  • wat de toekomstige energievraag en wat de jaarlijkse kosten per variant zijn.

De uitkomsten van het NEST-model kunnen worden geïntegreerd in het COLONY model.

Het NEST-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Voor wie?

Met behulp van het NEST-model kunnen beslissingen over warmteoplossingen weloverwogen worden gemaakt. Het bespaart eigenaren van gebouwen geld en tijd. Onnodige of te hoge investeringen worden voorkomen en de juiste concrete stappen naar een aardgasvrije situatie kunnen worden gezet.

Gebouweigenaar

“Met de analyse uit het NEST-model wisten we hoe we het gebouw moesten aanpakken en konden we bovendien zien hoe we aansloten op de wijk.”

Woningcorporatie

“Met het NEST-model lieten TheEarlybirds zien dat de voorgestelde maatregelen zouden leiden tot verantwoorde en acceptabele investeringen. De voorstellen sluiten goed aan bij de strategische keuzes die wij als woningcorporatie moeten maken. ”

Vereniging van Eigenaren (VvE)

“Het is voor een VvE altijd moeilijk om alle leden op één lijn te krijgen. Zeker als het gaat om grote ingrepen. Dankzij het NEST-model weten we dat we ons gezamenlijke geld in de juiste investeringen steken en op weg zijn naar een duurzame toekomst. ”

Gerelateerde projecten

‘Met het NEST-model lieten TheEarlybirds zien dat de voorgestelde maatregelen zouden leiden tot verantwoorde en acceptabele investeringen. De voorstellen sloten goed aan bij de strategische keuzes die we als bedrijf moeten maken.
We zijn nu goed in staat om een concrete volgende stap te zetten in de planontwikkeling van het project. De samenwerking maakte het mogelijk om snel over te schakelen van theoretische modellen naar een praktische interpretatie van resultaatvergelijkingen. ”

René Ploeger, projectmanager bij woningcorporatie Parteon