Geld van energie naar de zorg

Duurzamer hoeft niet duurder te zijn. Met de juiste duurzaamheidsmaatregelen verdient een zorgcentrum ook nog vier extra handen aan het bed. Een voorbeeld uit onze praktijk is de doorrekening van Locatie Van Wijckerslooth in Oegstgeest van zorgorganisatie Marente.

Dure keuzes worden vaak gemaakt: wel verduurzamen maar tegen te hoge kosten. Vaak omdat maatregelen niet doorgerekend worden of alternatieven niet afgewogen. TheEarlyBirds gebruiken geavanceerde rekenmodellen om alle mogelijke maatregelen door te rekenen. En zo ontdekken wij onvoorziene besparingen.

Barbara Schildkamp
manager Facilitair en Huisvesting

Barbara Schildkamp van Marente:

“Mijn ervaring is dat het verduurzamen van gebouwen een erg complex vraagstuk is. Het wordt daarom veelal vanuit het onderbuikgevoel gedaan, zonder dat er enige cijfermatige onderbouwing aan ten grondslag ligt.
TheEarlybirds hebben voor ons een integraal en cijfermatig onderbouwd advies gebracht met de focus op echt zinvolle energiebesparende maatregelen. Het gaf een goed inzicht in de werkelijke energielekken van ons gebouw, zodat we ons geld in de meest energiebesparende maatregelen kunnen stoppen.”