Het was al complex genoeg.

De Zeeheldenbuurt in Wormerveer kent al een hele geschiedenis. Bijna zo groot als de zeehelden zelf. Erfenissen uit het verleden maakte de route voor Parteon, de corporatie die naar een veel duurzamer wijk toe wilde, niet gemakkelijk. Terwijl sloop en nieuwbouw al op de agenda stond, werd TheEarlybirds gevraagd eens goed mee te kijken naar een renovatie.

TheEarlyBirds hebben met hun rekenmodellen laten zien dat verduurzaming met NO-REGRET-maatregelen een goede mogelijkheid was en zelfs een opstap kon zijn voor een energieneutrale buurt. Het maakte het stappenplan voor Parteon een stuk inzichtelijker en goed uit te leggen naar de bewoners.

René Ploeger, projectleider bij Parteon:

“Als Parteon staan we voor een ingewikkelde opgave om de Zeeheldenbuurt in Wormerveer weer een toekomst te geven. Naast vervangende nieuwbouw onderzochten we verschillende maten van renovatie ingegeven door verschillende stappen in de verduurzaming van de woningen.
Met hun modellen hebben TheEarlybirds ons laten zien dat de voorgestelde maatregelen tot verantwoorde en aanvaardbare investeringen zouden leiden. De voorstellen sloten goed aan bij de strategische keuzes die we als corporatie moeten maken.
We zijn nu goed in staat een concrete vervolgstap in de planontwikkeling van het project te kunnen maken. De samenwerking maakte een snelle omschakeling van theoretische modellen naar een praktische invulling met resultaatsvergelijkingen mogelijk”