Samen aan de slag naar aardgasvrij

Meer dan alleen rekenen
Ondanks dat COLONY op vele plekken bewezen heeft erg behulpzaam te zijn met het grip krijgen op de energetische kansen van een buurt als voor deze een aardgasvrije plan wordt gecreëerd, was het besef bij TheEarlybirds al snel dat het proces niet goed zonder de inbreng van de bewoners kan worden doorlopen. Om die reden is contact gezocht met The Imagineers, VONC communicatie en met TNO. Het resultaat daarvan is een aanvraag geweest voor een TSE-subsidie om een methode te ontwikkelen die bestaat uit een participatie-aanpak en een online participatieplatform met geïntegreerde ons COLONY-model. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft de aanvraag gehonoreerd.

BuurtWarmteWijzer
De BuurtWarmteWijzer is een methode die ervoor zorgt dat zowel gemeenten, collectieven als bewoners sneller tot gedragen en onderbouwde keuzes komen voor een aardgasvrije warmteoplossing. De methode geeft inzicht in de perspectieven van verschillende partijen, legt informatie vast gedurende het hele proces, activeert tot meedenken en meedoen en komt via co-creatie uiteindelijk tot een advies voor de buurt én een persoonlijk advies op adresniveau voor de beste warmteoplossing.

Klantreis en vertrouwen
De BuurtWarmteWijzer is gebaseerd op de ‘klantreis’ die TNO speciaal voor de transitie naar aardgasvrije wijken heeft ontwikkeld. Interactieve visualisaties van de buurt maken van een complex vraagstuk een begrijpelijk beeld zodat samen aan de plannen voor de warmtetransitie kan worden gewerkt. Met COLONY worden in de verschillende toekomstscenario’s worden collectieve én individuele warmteoplossingen berekend waarbij er voor ieder individueel adres én de gehele buurt een energieadvies wordt aangereikt. Met dit advies zijn bewoners in staat om de juiste keuzes te maken voor hun eigen situatie én voor de buurt. Deze informatie en de perspectieven van alle stakeholders zorgt voor vertrouwen in elkaar. En dat vertrouwen is nodig om de warmtetransitie mogelijk te maken.