TheEarlybirds COLONY model

De modellen van TheEarlybirds maken het mogelijk concrete keuzes te maken in de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij.
Het COLONY-model berekent zowel wat individueel als collectief optimaal is voor de buurt of gehele wijk.

Een buurt kent vele vogels

Voor TheEarlybirds staat een vogelkolonie model voor een wijk: verschillende vogels nestelen dicht bij elkaar. De wijk bestaat uit verschillende gebouwen: vrijstaande, gestapelde en tussenwoningen, maar ook scholen en zorgvoorzieningen. En elk adres gaat anders om met energie, nu en na een warmtetransitie.

TheEarlybirds hebben hun COLONY-model ontwikkeld om te bepalen hoe wijken het beste de warmtetransitie kunnen ondergaan. Het berekent optimale verwarmingsoplossingen voor elk adres afzonderlijk en voor de wijk als collectief.

Hoe werkt het?

Het COLONY-model biedt op een interactieve en heel visuele wijze alle stakeholders in de warmtetransitie van de wijk -bewoners, gebouweigenaren, woningcorporatie, netbeheerder, gemeente, energiebedrijf, waterschap en warmteleveranciers- per adres inzicht in financieel gedreven keuzes.

Zo ontwikkelen we samen met u een strategie om wijken en buurten aardgasvrij te krijgen met de meest optimale maatregelen.

Het COLONY model geeft (onder meer) inzicht per adres:

  • de optimale combinatie van energielabel en verwarmingstechniek,
  • of het aantrekkelijk is om uw woning aan te sluiten op het warmtenet,
  • hoeveel woningen worden aangesloten op het warmtenet,
  • wat de toekomstige energievraag zal zijn en
  • waar knelpunten liggen in het elektriciteitsnet.
Het COLONY-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Hoe werkt het?

Het COLONY-model biedt op een interactieve en heel visuele wijze alle stakeholders in de warmtetransitie van de wijk -bewoners, gebouweigenaren, woningcorporatie, netbeheerder, gemeente, energiebedrijf, waterschap en warmteleveranciers- per adres inzicht in financieel gedreven keuzes.

Zo ontwikkelen we samen met u een strategie om wijken en buurten aardgasvrij te krijgen met de meest optimale maatregelen.

Het COLONY model geeft (onder meer) inzicht per adres:

  • de optimale combinatie van energielabel en verwarmingstechniek,
  • of het aantrekkelijk is om uw woning aan te sluiten op het warmtenet,
  • hoeveel woningen worden aangesloten op het warmtenet,
  • wat de toekomstige energievraag zal zijn en
  • waar knelpunten liggen in het elektriciteitsnet.
Het COLONY-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Analyseer uw gebied met COLONY

Het COLONY-model berekent zowel wat individueel als collectief optimaal is voor uw buurt of gehele wijk. U kunt ook uw buurt (laten) doorrekenen met COLONY. Om een indicatie van de kosten te geven, kunt u hieronder een beeld geven van uw buurt. We stellen dan graag een offerte voor u samen.

Voor wie?

Met behulp van het COLONY-model kunnen beslissingen over warmteoplossingen weloverwogen worden gemaakt. Het bespaart stakeholders in buurten en wijken geld en tijd. De belangen van de verschillende partijen (gemeente, warmteleverancier, netbeheerder, bewoners) worden transparant waardoor de gesprekken een stuk soepeler verlopen.

Bewoner

“Nu weet ik hoeveel ik moet isoleren en of het het beste is om op een warmtenet aan te sluiten.”

Gemeente

“Oplossingen konden makkelijker worden gecommuniceerd naar de bewoners, omdat er vanuit de bewoners werd geredeneerd.”

“Het werd meteen duidelijk wat de warmtescenario’s van de wijken (CO2-reductie, energieverbruik, energiesoort, etc.) hebben op de doelstellingen van de Regionale Eenergiestrategie (RES)”

Netbeheerder

“Het COLONY-model liet ons zien waar en wanneer een netverzwaring nodig is.”

Warmteleverancier

“De onrendabele top voor het warmtenet werd zichtbaar door het model, dus we hebben nu specifiek subsidie aangevraagd.”

“Het risicoprofiel van het warmtenet kon worden verlaagd door een verbeterde haalbaarheid en dat kwam de warmteprijs ten goede.”

Woningcorporatie

“We gingen uit van een NOM-woning, maar gezien de prijsstelling van het warmtenet is een aansluiting erop verstandiger”

Energiecoöperatie

“Door samen te zoeken naar collectieve voordelen in plaats van naar een individuele aanpak, is iedereen nu beter af”

Waterschap

“We zagen een kans om aquathermie te gebruiken en konden dat mooi testen via het COLONY-model.”

Gebouweigenaar

“Met de analyse uit het NEST model, wisten we hoe we het gebouw moesten aanpakken en konden we ook zien hoe dat zich verhield met de buurt.”

Meer over COLONY.

Het COLONY-model kan op verschillende manieren helpen in de warmtetransitie van hun wijken. Deze filmpjes vertellen er meer over.

Gerelateerde projecten

“COLONY is een geweldig instrument om vanuit bewonersperspectief te zien wat collectieve verwarmingsoplossingen doen ten opzichte van individuele volledig elektrische varianten. Deze aanpak sloot goed aan bij de manier waarop we werken aan de energietransitie in Kaag en Braassem. De tooling helpt ook om de uitdaging van de energietransitie concreet en transparant te maken voor de betrokkenen. Door de vele verschillende knoppen waaraan je kunt draaien, moet je wel heel scherp en zorgvuldig nadenken over welke scenario’s je precies wilt. ”

Guido van Enckevort, verduurzamer, gemeente Kaag en Braassem