TheEarlybirds COLONY model

De modellen van TheEarlybirds maken het mogelijk concrete keuzes te maken in de transitie van de gebouwde omgeving naar duurzame warmte.
Het COLONY-model berekent warmteoplossingen per ieder adres, voor een buurt én zelfs voor gehele steden of gemeentes.

De gebouwde omgeving kent vele vogels

Voor TheEarlybirds staat een vogelkolonie model voor een buurt, dorp óf stad: verschillende vogels nestelen dicht bij elkaar. Er zijn verschillende gebouwen te vinden: vrijstaande, gestapelde en tussenwoningen, maar ook scholen en zorgvoorzieningen. En elk adres gaat anders om met energie, nu en na een warmtetransitie.

TheEarlybirds hebben het COLONY-model ontwikkeld om keuzes te maken in de warmtetransitie. Het berekent optimale warmte-oplossingen voor elk adres afzonderlijk en voor het collectief als geheel. Bepaal vandaag nog je eigen onderzoeksgebied en ga er zelf mee aan de slag. We helpen je graag op weg.

Hoe werkt het?

Het COLONY-model biedt op een data-gedreven, interactieve én heel visuele wijze alle stakeholders inzicht in de huidige situatie en de toekomstige situatie m.b.t. de warmtetransitie. Met behulp van warmteverkenningen onderzoek je de verschillende warmteoplossingen op financiële haalbaarheid (jaarlasten, investering, energierekening) en CO2-emissie. Warmteverkenningen kun je zelf aanmaken, instellen en laten doorrekenen.

Met de uitkomsten per adres kun je conclusies trekken voor het collectief. Alles wordt meegenomen in de berekening, van verschillende typen warmtetechnieken tot isolatieniveaus, temperaturen, afgiftesystemen, ventilatiesystemen en alle extra benodigdheden. De BuurtWarmteWijzer kun je inzetten om de buurt in te gaan en erbij te betrekken. Daarmee kun je met persoonlijke data (AVG-proof) van bewoners rekenen, kunnen bewoners hun voorkeuren aangeven én kunnen ze een eigen keuze maken uit de berekende warmteoplossingen. COLONY werkt integraal samen met de BuurtWarmteWijzer en toont daardoor ook de top3 voorkeuren van bewoners én waar er in de buurt óf gemeente wordt deelgenomen aan de BuurtWarmteWijzer. Zo kun je bijvoorbeeld data-gedreven campagne voeren en op basis van de voorkeuren van bewoners bekijken welke (collectieve) oplossingen véél of weinig draagvlak hebben. COLONY kan worden ingezet voor zowel een buurt als de gehele gemeente/stad.

Het COLONY-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Hoe werkt het?

Het COLONY-model biedt op een data-gedreven, interactieve én heel visuele wijze alle stakeholders inzicht in de huidige situatie en de toekomstige situatie m.b.t. de warmtetransitie. Met behulp van warmteverkenningen onderzoek je de verschillende warmteoplossingen op financiële haalbaarheid (jaarlasten, investering, energierekening) en CO2-emissie. Warmteverkenningen kun je zelf aanmaken, instellen en laten doorrekenen.

Met de uitkomsten per adres kun je conclusies trekken voor het collectief. Alles wordt meegenomen in de berekening, van verschillende typen warmtetechnieken tot isolatieniveaus, temperaturen, afgiftesystemen, ventilatiesystemen en alle extra benodigdheden. De BuurtWarmteWijzer kun je inzetten om de buurt in te gaan en erbij te betrekken. Daarmee kun je met persoonlijke data (AVG-proof) van bewoners rekenen, kunnen bewoners hun voorkeuren aangeven én kunnen ze een eigen keuze maken uit de berekende warmteoplossingen. COLONY werkt integraal samen met de BuurtWarmteWijzer en toont daardoor ook de top3 voorkeuren van bewoners én waar er in de buurt óf gemeente wordt deelgenomen aan de BuurtWarmteWijzer. Zo kun je bijvoorbeeld data-gedreven campagne voeren en op basis van de voorkeuren van bewoners bekijken welke (collectieve) oplossingen véél of weinig draagvlak hebben. COLONY kan worden ingezet voor zowel een buurt als de gehele gemeente/stad.

Het COLONY-model kan online worden bekeken. Vraag naar een demo.

Gerelateerde projecten

“COLONY is een geweldig instrument om vanuit bewonersperspectief te zien wat collectieve verwarmingsoplossingen doen ten opzichte van individuele volledig elektrische varianten. Deze aanpak sloot goed aan bij de manier waarop we werken aan de energietransitie in Kaag en Braassem. De tooling helpt ook om de uitdaging van de energietransitie concreet en transparant te maken voor de betrokkenen. Door de vele verschillende knoppen waaraan je kunt draaien, moet je wel heel scherp en zorgvuldig nadenken over welke scenario’s je precies wilt. ”

Guido van Enckevort, verduurzamer, gemeente Kaag en Braassem