Over TheEarlybirds

Wij zijn early birds, vroege vogels op het gebied van duurzaamheid. We waren er vroeg bij om duurzaamheid te onderzoeken en voor onze klanten op de agenda te zetten. Dat vereist een creatieve en vooruitziende blik. Nu duurzaamheid een al belangrijker thema aan het worden is, blijven we vooruitdenken over de volgende concrete stappen voor onze klanten. Dit doen we op een strategische en zeer toegankelijke manier.

Wie zijn die vogels? TheEarlybirds is opgericht door Eline Burger en Arnold Burger die beiden vanuit hun eigen vakgebied elkaar aanvullen en kansen zien hun passie te bewerkstelligen. We werken met veel plezier, denken in kansen en we helpen op tijd de juiste veranderingen in gang te zetten.

Samen kun je meer

De complexiteit van de opgave vereist zo nu en dan een bredere blik. TheEarlybirds rekenen met geavanceerde modellen naar strategieën voor aardgasvrije wijken en gebouwen. Hierbij staat het perspectief van de bewoner/vastgoedeigenaar centraal. Deze benadering, gecombineerd met onze visuele manier van rapporteren is vernieuwend en aanvullend op de werkzaamheden van onze partners. Onze modellen en werkwijze sluiten goed aan op o.a. de Klantreis voor bewoners naar aardgasvrij wonen (TNO), CEGOIA (CE Delft), de Startanalyse (PBL) en Geosmartdesign (The People Group). We werken graag samen met onze (onderzoeks)partners:

Samen kun je meer

De complexiteit van de opgave vereist zo nu en dan een bredere blik. TheEarlybirds rekenen met geavanceerde modellen naar strategieën voor aardgasvrije wijken en gebouwen. Hierbij staat het perspectief van de bewoner/vastgoedeigenaar centraal. Deze benadering, gecombineerd met onze visuele manier van rapporteren is vernieuwend en aanvullend op de werkzaamheden van onze partners. Onze modellen en werkwijze sluiten goed aan op o.a. de Klantreis voor bewoners naar aardgasvrij wonen (TNO), CEGOIA (CE Delft), de Startanalyse (PBL) en Geosmartdesign (The People Group). We werken graag samen met onze (onderzoeks)partners:

Eline Burger, oprichter van TheEarlybirds:

Eline Burger is als één van de eersten afgestudeerd bij AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) met de master Industrial Ecology van de TU Delft/Leiden universiteit, volgend op haar bachelor Architecture. Ze heeft zich onder meer bij CE Delft beziggehouden met de warmtetransitie voor provincies, steden en gemeenten. Halverwege 2018 werd ze één van de twee oprichters van TheEarlybirds. Daarmee richt ze zich onder meer op de complexe opgave van het kunnen verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Samen met haar mede-oprichter heeft ze een wijkmodel en een gebouwmodel ontwikkeld, die op een zeer interactieve wijze inzichtelijk maken welke concrete stappen kunnen worden ondernomen naar een fossielvrije gebouwde omgeving.

Eline Burger, co-founder | strategy consultant

“Duurzaamheid is voornamelijk nog een discussiethema. Men praat er veel over, maar weet veelal niet welke maatregelen nodig zijn om werkelijk positieve impact te maken op het klimaat en hoe deze in te passen in werkende businessmodellen. Het is ook niet makkelijk, sterker nog, het is behoorlijk complex. Maar met geavanceerde IT-middelen en grafische skills maken we werkelijke duurzaamheid inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar.”

“Het is vrij ingewikkeld om de juiste strategie te vinden om gebouwen van het aardgas af te krijgen. Gebouw en installaties kennen een grote samenhang, terwijl de bouwsector zelf op dit vlak nogal een verdeeld domein is. Die samenhang vinden we wel in onze 3D- en rekenmodellen die we hebben ontwikkeld. Met onze ervaring en onze passie voor verduurzamen denken we graag strategisch met u een aantal stappen vooruit.”

Arnold Burger, co-founder | strategy consultant

Arnold Burger, oprichter van TheEarlybirds:

Arnold Burger is op jonge leeftijd afgestudeerd aan de TU Delft met een master Architectuur. Al heel lang speelt duurzaamheid een rol in zijn ontwerpen voor complexe gebouwen (zoals ziekenhuizen) en met name het denken in strategieën voor de langere termijn. Dit soort strategieën zoals ultieme flexibiliteit zijn alleen te verwezenlijken door integraal over gebouw en installaties te denken. De combinatie met zijn affiniteit voor duurzaamheid, 3D-modelleren en automatiseren maakte van hem een buitenbeen als architect. En als vroege vogel woont Arnold zelf al jarenlang in een energieneutraal huis.  Als mede-oprichter van TheEarlybirds komt zijn kennis van gebouwen en ervaring in strategisch denken goed van pas.