Strategische en inhoudelijke ondersteuning met o.a. COLONY

WDW ontwikkelend beheer heeft subsidie om hun idee van een integrale wijkaanpak te kunnen uitwerken tot een concreet toepasbare methode om een wijk richting aardgasvrij te helpen. TheEarlybirds heeft WDW inhoudelijk en strategisch bij de ontwikkeling van deze aanpak ondersteund. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is dat samen met alle stakeholders in de wijk geschikte maatregelpakketten voor de wijk worden gevonden en op elkaar worden afgestemd. Het resultaat? Een wijkplan dat toekomst geeft aan de wijk met meerwaarde voor alle bewoners en alle andere stakeholders. Het COLONY-model is een belangrijke facilitator hierbij: het model is in 6 wijken gebruikt om met alle stakeholders van de wijk in gesprek te gaan over de kansen in de wijk en om in gezamenlijkheid onderbouwd keuzes te kunnen maken.