Zoeterwoude – Transitievisie Warmte nader getoetst

Alle buurten in COLONY
De inzichten die de variantenstudie met het COLONY-model in 2020 opleverde was de aanleiding om alle overige buurten in Zoeterwoude ook op dezelfde wijze te onderzoeken. In 2020 hadden TheEarlybirds (i.s.m. CE Delft) voor 3 buurten in de gemeente Zoeterwoude een variantenstudie gedaan. De uitkomsten ervan hebben de gemeente antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja hoe het voor 3 wijken interessant zou zijn om aan te sluiten op een Hoog-Temperatuur warmteleiding uit de omgeving Rotterdam. De zomer van 2021 is gebruikt om de geschetste toekomstscenario’s ook te toetsen op alle overige gebieden in Zoeterwoude.

Toekomstscenario’s
Het totaal aantal van 12 buurten zijn tot een 6-tal onderzoeksgebieden samengevoegd. Dat is gedaan op basis van de kenmerken van de verschillende gebieden, zoals woningdichtheid en omvang. Een tweetal toekomstscenario’s die ook in de eerste 3 onderzoeksgebieden uit de variantenstudie zijn onderzocht, zijn doorgezet naar de 6 nieuwe gebieden. De twee scenario’s verbeelden onder meer 2 belangrijke voorkeuren van inwoners: die voor de laagste maandlasten of juist die voor een zo laag mogelijke investering. De laatste drukt zich vooral uit in het niet verbeteren van de schil van de woning.

Toelichting op de Transitievisie Warmte
De scenario’s geven verdiepende beelden van de gebieden in een toekomstige aardgasvrije situatie. Daar waar veel modellen van een gemiddelde woning van een wijk uitgaan, gaat het COLONY-model een schaalniveau dieper door per woning te rekenen. Het geeft een veel nauwkeuriger beeld van de buurt en is daarmee een betere toelichting op de Transitievisie Warmte.

Baktash Ibrahimi, adviseur duurzaamheid gemeente Zoeterwoude:

“De samenwerking met TheEarlybirds verliep erg goed. Vanwege deadlines hadden we binnen zeer korte tijd resultaten nodig, dat werd ook geleverd door TheEarlybirds. De online tool maakt het niet alleen mogelijk dat we in principe iedereen met een browser toegang kunnen geven tot de resultaten, maar de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, maakt het voor bewoners gemakkelijk om het goed te volgen. Ook ben ik aangenaam verrast door de verscheidenheid aan rekenresultaten die voor mij tot nieuwe inzichten hebben geleid. Bedankt Eline en Arnold voor de prettige samenwerking. “