Ken jij de voordeligste weg?

De klimaatklok tikt. De wetgeving is aan het veranderen. De eerste pilots voor aardgasvrije wijken zijn al een feit. De hoop is dat we van het aardgas af kunnen zonder financiële verliezen te lijden. Mooier nog: dat het een rendabele ingreep voor een woonwijk of woning is.

Rendabel: lonend, lucratief, winstgevend, vruchtbaar, gunstig, voordelig.
Rendabel naar aardgasvrij: wanneer maatregelen meer opleveren dan ze gekost hebben.

Kan dat eigenlijk wel, rendabel van het aardgas afstappen?
Ja dat kan.

Is het gemakkelijk om kosteneffectief van fossiele brandstoffen af te komen?

Nee, dat is helaas geen eitje …
… maar ook weer niet supercomplex.

Eitje

Supercomplex

1. Kijk naar de eigenschappen van gebouw en omgeving

Om aardgasvrij te worden is een combinatie van bouwmaatregelen en een aardgasvrije installatie vereist. Een huis uit de jaren 30 heeft andere kenmerken dan een huis uit de jaren 80 en een rijtjeshuis is anders opgebouwd dan een vrijstaand huis. Gebouwmaatregelen voor een aardgasvrije woning zijn daarom totaal verschillend per woning en zelfs per type huishouden. Over complexe gebouwen zoals scholen, kantoren en zorggebouwen nog maar niet te spreken.

Ook de omgeving zoals de woonwijk zelf, heeft invloed op wat rendabel is. Zo kan er bepaalde infrastructuur wel, niet of beperkt aanwezig  zijn (gasleiding, warmtenet, capaciteit elektriciteitsnet) en kunnen er (gemeentelijke) beperkingen zijn die bepaalde aardgasvrije installaties uitsluiten.

2. Kies de juiste combi van maatregelen

Iedere aannemer, installateur of energie-aanbieder heeft belang bij het verkopen van eigen oplossingen. En ze zijn gebaat bij verregaande maatregelen. Ze verduurzamen voor eigen winst, zo simpel is het. Voor eindgebruikers zit hier het risico, investeren betekent niet per se een rendabele oplossing.

Omdat ieder gebouw anders is en door andere mensen wordt gebruikt bestaat er geen standaard oplossing voor aardgastransitie. De optimale maatregelen worden onder meer bepaald door de staat van onderhoud, de verwachte levensduur, omgevingsfactoren, de kenmerken en het gedrag van de bewoners.

.

3. Kies een precieze wijze van doorrekenen

Dit is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar een rekenmodel bepaalt of een investering daadwerkelijk rendabel is. Ben je in staat om alle relevante kenmerken met elkaar te combineren? Kun je berekeningen maken over een langere termijn? Houdt je model rekening met marktwerking en opkomende technologieën?

Ons devies: kies voor het betrouwbaarste model. Iedere berekening die je doet zal afwijken van de praktijk, maar met een goed model heb je geen verkeerde aannames of verkeerde berekeningen gemaakt.

.

Aardgasvrij is geen zwart of wit

Van aardgas afstappen kost je helaas veel denkwerk. Het is niet kiezen tussen maatregel A of maatregel B, je zult voor een wijk of een individuele woning een goede doorrekening moeten maken om tot een rendabele overgang te komen.
TheEarlybirds helpt u met het ontwikkelen van strategie voor uw aardgasvrije wijk, woningvoorraad of utiliteitsgebouw.

Nieuw op deze website?

Is dit je eerste keer hier? Waarschijnlijk wel, we hebben ons digitale nest juist vernieuwd. Kijk rond en neem gerust contact met ons op als je opmerkingen hebt over onze informatie of vragen hebt over wat we doen.