Woningcorporaties aan zet.

Woningcorporaties worden door de overheid gevraagd om voorop te lopen in de warmtetransitie. Best een moeilijke taak als er nog volop geëxperimenteerd wordt in het veld. Grote investeringen in de woningvoorraad liggen op de loer en ook huurders krijgen te maken met veranderingen in hun woning. De taak vereist een gedegen strategie omdat er veel afwegingen en beslissingen moeten worden gemaakt:

  • • Gaan we voor sloop, renovatie of nieuwbouw?
  • • Is aansluiting op het (geplande) warmtenet voordelig?
  • • Welke maatregelen gaan we nemen en wat betekent dat voor de energierekening van de huurder?

De antwoorden blijven vaag als je niet de juiste berekeningen hebt en niet alle gebiedspartners en bewoners zijn verbonden.

How we can assist you.

Duurzaamheid strategie

U kunt uw woningvoorraad op veel manieren en tegen verschillende kosten verduurzamen. Maar wat is logisch en wat past bij de woningen en huurders? Hoe zit het met het beheer? En behoort de levering van energie en warmte ook tot onze taak als woningcorporatie? Met steun van TheEarlybirds kun je als woningbouwvereniging op strategisch niveau gefundeerde afwegingen en beslissingen nemen. Met een strategisch duurzaamheidsplan voor de lange termijn worden financiële middelen ingezet daar waar ze het meest effectief zijn. Dat zijn we verschuldigd aan het klimaat, de samenleving en natuurlijk aan de huurders en de woningbouwvereniging zelf.

Verbetering gebouwschil

Als ik duurzaamheidsmaatregelen wil nemen, wat en wanneer moet ik dat dan doen? Met het NEST-model berekenen TheEarlybirds in verschillende scenario’s de meest kostenefficiënte maatregelen voor een duurzame toekomst van uw woningvoorraad. En wanneer u ze het beste kunt nemen. Verkeerde investeringen worden vermeden en de CO2-uitstoot wordt effectief verminderd. We zorgen voor een optimale afstemming van huidige en toekomstige verwarmingstechnieken, het bestaande onderhoudsplan en het wooncomfort van bewoners. Met onze concrete resultaten kunt u direct aan de slag!

Keuze van warmtetechniek

Wijken worden langzamerhand aardgasvrij en de woningen van corporaties zijn daar een belangrijk onderdeel van. De gasketel wordt afgebouwd en vervangen door aardgasvrije alternatieven. Maar welke verwarmingstechniek is het meest geschikt voor uw woningen en wat past bij uw huurders? Is aansluiting op een collectief warmtenet een goede optie?
We gebruiken het COLONY-model om de beste warmteoplossing voor de wijk te berekenen. En als er een warmtenet beschikbaar is, berekenen we wanneer een aansluiting voordelig is voor u en uw huurders. Zo kunt u bij ons gefundeerde keuzes maken richting een aardgasvrije woningvoorraad.

Meer over COLONY.

Het COLONY-model kan op verschillende manieren helpen in de warmtetransitie van wijken en dorpen. Deze filmpjes vertellen er meer over.

Related projects

René Ploeger, project manager
woningcorporatie Parteon

“Met het NEST-model lieten TheEarlybirds zien dat de voorgestelde maatregelen zouden leiden tot verantwoorde en acceptabele investeringen. De voorstellen sloten goed aan bij de strategische keuzes die we als bedrijf moeten maken.
We zijn nu goed in staat om een concrete volgende stap te zetten in de planontwikkeling van het project. De samenwerking maakte het mogelijk om snel over te schakelen van theoretische modellen naar een praktische interpretatie van resultaatvergelijkingen.”