Variantenstudie Zoeterwoude-Rijndijk

Variantenstudie
De gemeente Zoeterwoude is al flink op stoom in de warmtetransitie. In het project “Rijndijk Van Gas Los” werkt de gemeente samen met de bewonerswerkgroep uit de wijk. Een selectie bepaalde dat TheEarlybirds samen met CE Delft een variantenstudie uitvoerde waarin is onderzocht welke warmteoplossing het best passend is voor een drietal buurten. Met de studie werd onder meer antwoord gegeven op de vraag of aansluiting op een grote restwarmtebron kansrijk is voor de wijk.

Randvoorwaarden
Door de werkgroep en de gemeente zijn er randvoorwaarden opgesteld waaraan de top 3 van alternatieven voor aardgas moeten voldoen: duurzaam, betaalbaar, beschikbaar, betrouwbaar en flexibel. Om deze alternatieven te toetsen aan de randvoorwaarden is het COLONY-model ingezet (rekent door o.b.v. eindgebruikersperspectief) en is met het CEGOIA-model getoetst of dit overeenkomt met de voorkeursvariant vanuit nationale kosten perspectief. Daarnaast is met factsheets verder ingegaan op de top 3 van warmteoplossingen.

Vliegende start
In een intensieve samenwerking met Baktash Ibrahimi  en Yorick Rens van de gemeente Zoeterwoude en Jasper Schilling en Joram Dehens van CE Delft zijn TheEarlybirds in een zeer kort tijdsbestek door dit traject gevlogen. De interactieve online COLONY-webtool, de inzichten opgedaan tijdens het traject en een ondersteunende rapportage vormen samen het informatieve eindresultaat van deze interessante opgave!

Baktash Ibrahimi, adviseur duurzaamheid gemeente Zoeterwoude:

“De samenwerking met TheEarlybirds verliep erg goed. Vanwege deadlines hadden we binnen zeer korte tijd resultaten nodig, dat werd ook geleverd door TheEarlybirds. De online tool maakt het niet alleen mogelijk dat we in principe iedereen met een browser toegang kunnen geven tot de resultaten, maar de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, maakt het voor bewoners gemakkelijk om het goed te volgen. Ook ben ik aangenaam verrast door de verscheidenheid aan rekenresultaten die voor mij tot nieuwe inzichten hebben geleid. Bedankt Eline en Arnold voor de prettige samenwerking. “