Wat is een warmtenet?

Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen waardoor warm water stroomt. Buizen door de grond, vanuit een of meer warmtebronnen naar gebouwen. Eigenlijk is het vergelijkbaar met ons gasnet, waterleidingnet, stroomnet en glasvezelnet.

Fabrieken, elektriciteitscentrales, datacenters maar ook bijvoorbeeld supermarkten genereren veel restwarmte. Veel van deze overtollige warmte gaat momenteel verloren en wordt ongebruikt in de lucht of in het water geloosd. Gelukkig kan deze warmte via een warmtenet hergebruikt worden voor de verwarming van huizen en andere gebouwen.

Een hype?

Warmtenet is een toverwoord. Het is dé oplossing voor de warmtetransitie: leg geïsoleerde leidingen in de straat en sluit woningen aan. Geen warm water zelf meer opwekken op te verwarmen, maar gebruik maken van water dat al warm is.

En dat klinkt goed! Inderdaad, een warmtenet zou een goede vervanger kunnen zijn van een individuele manier van warmteopwekking, laat daar geen misverstand over zijn. Collectief kan meer dan individueel. Bovendien kan het heel duurzaam zijn als je bijvoorbeeld fossielvrije restwarmte gebruikt voor het verwarmen voor woningen.

Onze zorg: warmtenet wordt een wet

(Nieuwe) warmtebedrijven hebben de ambitie hele wijken, steden en gebieden vol te leggen met ondergrondse warmteleidingen. Gemeentes en woningcorporaties committeren zich vervolgens aan afspraken om de investeringen van een warmtenet terug te verdienen. Op korte termijn lijken deze afspraken vaak wel aantrekkelijk, voornamelijk bij hoge temperatuur warmtenetten waarbij woningen niet of nauwelijks hoeven te worden geïsoleerd. Maar de businesscase voor de warmtenetten zijn veelal nog dun met voor de bewoners hoge aansluitkosten en een maximale toegestane warmteprijs tot gevolg. Eenmaal aangesloten zal je niet zomaar meer overschakelen op een alternatief. Laat een warmtenet geen wet worden!

Wees goed voorbereid

TheEarlybirds berekenen een concurrerende warmteprijs als omslagpunt voor het aansluiten op een warmtenet of het zelf opwekken van warmte. Is de aangeboden warmteprijs hoger dan wek je de komende tiental jaren de warmte beter zelf op, maar is het aanbod lager dan is een aansluiting op het warmtenet te overwegen. Op basis van financiële gronden (en aangevuld met bijbehorende co2-besparing) kun je overigens zo ook draagvlak creeëren voor een warmtenet of je voorwaarden voor warmteprijzen opstellen om een minimaal aantal aansluitingen te bereiken. Een nieuw innovatief model van TheEarlybirds optimaliseert zelfs het hele ontwerp van een warmtenet gebaseerd op deze concurrerende warmteprijzen. Daar wordt zowel aanbieder als afnemer veel wijzer van.