De gebouweigenaar moet het doen.

Nederland kent 460 miljoen m² utilitaire vastgoed. Dat is bijna de helft van het totale woonoppervlak. Een utilitair gebouw aardgasvrij maken betekent voor de vastgoedbeheerder dat er verstandige en duurzame keuzes omtrent renovaties en (gepland) onderhoud gemaakt moeten worden. Keuzes die invloed hebben op de schil van het gebouw op de gebouwinstallaties. Soms heeft het zelfs invloed op het gebruik van het gebouw. Het vergt een strategisch plan voor meerdere jaren.
Maar hoe zorg je ervoor dat dit plan kosteneffectief is? Of zelfs kostenpositief?

De antwoorden erop blijven vaag als je niet beschikt over de juiste doorrekeningen.

  • Rendabel naar aardgasvrij

Waar we u mee kunnen helpen.

Energetische gebouwscan

Met het NEST-model vinden we strategische en optimale concrete oplossingen op gebouwniveau. Voor utilitaire gebouwen zoals scholen, zorggebouwen en kantoren rekenen we in verschillende scenario’s wat de meest kostenefficiënte maatregelen zijn voor een duurzame toekomst. We voorkomen hiermee verkeerde investeringen en bovendien vermindert u CO2-uitstoot effectief. We zorgen voor een gunstige afstemming van huidige en toekomstige warmtetechnieken, het bestaande onderhoudsplan en gebruikerscomfort. Met de concrete uitkomsten kunt u direct aan de slag!

Collectiviteitscan

Bij het aanpakken van een aardgasvrije wijk of bedrijventerrein, is het belangrijk om op een goede manier samen met alle betrokken partijen de transitie door te maken. Alleen wanneer je elkaars belangen kent, kun je de juiste afwegingen maken. Met COLONY brengen we in verschillende scenario’s in kaart wat bepaalde (collectieve) warmte-oplossingen betekenen voor de wijk/het bedrijventerrein als geheel en voor u als vastgoedbeheerder. U krijgt bijvoorbeeld antwoord op de vraag of en wanneer het voor u verstandig is om aan te sluiten op een (toekomstig) warmtenet.

Gerelateerde projecten

Barbara Schildkamp
manager Facilitair en Huisvesting:

“Mijn ervaring is dat het verduurzamen van gebouwen een erg complex vraagstuk is. Het wordt daarom veelal vanuit het onderbuikgevoel gedaan, zonder dat er enige cijfermatige onderbouwing aan ten grondslag ligt.
TheEarlybirds hebben voor ons een integraal en cijfermatig onderbouwd advies gebracht met de focus op echt zinvolle energiebesparende maatregelen. Het gaf een goed inzicht in de werkelijke energielekken van ons gebouw, zodat we ons geld in de meest energiebesparende maatregelen kunnen stoppen.”