Je hebt van die wijken, waarbij je als gemeente niet weet waarvoor je moet kiezen. De samenstelling van de wijk is dusdanig divers waardoor één dominante warmtetechniek aanwijzen voor de wijk niet goed voelt. Met de startanalyse kom je als gemeente zo niet echt verder en ook andere modellen geven aan dat het een ‘twijfelwijk’ betreft.

De oorzaak

Wijken zijn niet eenduidig. Ze kennen veelal meerdere buurten die weer uit verschillende gebouwen en gebruikers bestaan, die allen weer verschillend met energie omgaan. Er is verschil in gebouwtype (vrijstaand, rijtjeswoning, etagewoning, utiliteit etc.), bouwjaar, energielabel en de manier van gebruik. Het resultaat is dat ieder adres zijn eigen optimum kent van de combinatie van energielabel en warmtetechniek.

Zelfs als een wijk wel eenduidig is, is er soms reden tot twijfel. Soms liggen de kosten van verschillende warmtetechnieken dichtbij elkaar en kan is er nader onderzoek nodig om een goede keuze te maken. Een keuze die vanuit de Transitievisie Warmte wordt gevraagd, is daarom lastig te maken.

Betere keuzes

Om met de Transitievisie Warmte bewoners gedegen te kunnen informeren, is het goed om inzicht te krijgen in al deze dynamieken. En juist voor de twijfelwijken. Wáár treden grote verschillen op en wat betekent dit voor bewoners en voor de toepassing van warmtetechnieken? Voor welke woningen is de uitkomst gunstig, en voor welke niet? Én wat is dan het bijbehorende financiële plaatje en welke CO2-emissie reductie hoort daarbij?

TheEarlybirds begeleiden u naar begrijpelijke uitkomsten op deze vragen. Ons COLONY-model rekent snel en per adres warmtescenario’s door. Onze COLONY-webtool laat de antwoorden op bovenstaande vragen in een interactief 3D-model van de wijk zien. Meer weten of zien in een demo? Neem dan contact met ons op!