Strategieën voor de Transitievisie Warmte

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de ambitie om voor 2030 minimaal 8.000 woningen van het aardgas af te halen om daarmee een gelijke bijdrage te leveren aan de landelijke opgave. Voor een deel zal dat komen uit al opgestarte projecten, maar het overgrote deel zal nog “gevonden” moeten worden. TheEarlybirds zijn gevraagd om in een relatief kort tijdsbestek mee te denken over de technische aspecten van de Transitievisie Warmte, maar vooral ook over de strategieën die rechtvaardigen om voor bepaalde buurten en woningen te kiezen. In mei 2021 zal de eerste conmceptversie van de Transitievisie Warmte gereed zijn.