Alle 355 gemeenten in Nederland hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een nieuwe ronde ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’. Geselecteerde gemeenten ontvangen een financiële bijdrage van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij te maken.

PAW met scherpere selectiecriteria

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat we via een wijkgerichte aanpak stapsgewijs wijken aardgasvrij maken. Gemeenten hebben de regie in deze opgave. Sinds eind november is de inschrijving voor de tweede ronde ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ geopend. Gemeenten kunnen tot 1 april 2020 een aanvraag indienen om geselecteerd te worden. De selectiecriteria van de nieuwe ronde zijn wel flink aangescherpt, dat moeten leiden tot een hogere kwaliteit van de aanvragen. RVO geeft met nadruk aan dat de betaalbaarheid voor bewoners voorop staat.

Illustratie van een flatgebouw binnen het Programma Aardgasvrije Wijken

Aardgasvrij via een wijkgerichte aanpak

Betaalbaarheid voor bewoners

Wij hebben al verschillende (warmte)projecten voorbij zien komen waarbij de betaalbaarheid voor bewoners niet of nauwelijks aandacht heeft gekregen. Ja, de businesscase voor het warmtenet klopt wel voor de leverancier, maar de businesscase voor bewoners ontbreekt. Aan Gemeentes die mee willen doen aan de PAW dus nu de taak om het mes aan twee kanten te laten snijden.

Kies ook het bewonersperspectief

Hoe los je dit nu op? Hoe kies je voor bewoners? Het is duidelijk dat vooral duidelijk moet zijn wat voor de bewoners en andere afnemers in de wijk het meest interessant is. En als dat een collectieve voorziening is, of die ook nog eens breed gedragen zal worden. Geef bewoners de inzichten waarmee ze zelf kunnen kiezen voor de gunstigste weg naar aardgasvrij. Geef ze hun eigen business case!

De betaalbaarheid voor bewoners staat centraal

COLONY-model

TheEarlybirds hebben een model ontwikkeld, dat voor dit vraagstuk perfect is. Het COLONY-model berekent per adres wat de meest rendabele ingreep is: welke investering in welke warmtetechnologie en isolatiestap levert de meeste besparing op. Een zeer praktische uitkomst is ook de ‘concurrerende warmteprijs’, het omslagpunt waarbij er financieel geen verschil is tussen een collectieve of een individuele energieoplossing. Kortom, de betaalbaarheid voor bewoners wordt een stuk meer inzichtelijker!