Wijkwarmte optimalisatiemodel

De grootschalige warmtenetten – ‘trend’
Gemeenten zien grootschalige warmtenetten met een hoge temperatuur (70 tot 90°C) momenteel als dé oplossing naar een aardgasvrije wijk. Het is in ieder geval een overzichtelijke oplossing, waarbij je er binnen in één klap voor zorgt dat een heel gebied van het aardgas af kan en waarbij je de bewoners niet hoeft aan te zetten om hun woning te isoleren. Ideaal. Maar zoals met vele dingen, heeft ook deze ogenschijnlijke “ideale” oplossing z’n keerzijde. De mate van duurzaamheid hangt sterk af van de warmtebron en voor de bewoners vallen de kosten vaak tegen. Duurzaam betekent voor hen vaak alleen maar duur. Het draagvlak voor warmtenetten begint dan ook af te nemen en dat is jammer, want warmtenetten kunnen wel degelijk een zeer duurzame, betrouwbare en de goed betaalbare oplossing zijn, mits de oplossing op de juiste manier tot stand komt.

Gunstig voor de bewoner?
Bij de verkenning van de haalbaarheid van warmtenetten wordt veelal geredeneerd vanuit de businesscase van de warmteleverancier. Dat betekent dat deze wordt doorgerekend op basis van het te behalen financiële rendement op de investering. Aan de hand van deze resultaten worden vervolgens de kosten doorberekend naar de bewoner in vorm van een aansluitbijdrage, vastrecht en warmteprijs. De bewoner mag dan kiezen of hij/zij de woning wil aansluiten of niet.

Wijkwarmte optimalisatiemodel
Niet alleen de warmteleverancier maar ook iedere bewoner heeft een eigen “businesscase” omtrent aardgasvrije oplossingen. Naast een warmtenet is er een diversiteit aan andere warmteoplossingen beschikbaar. Het hangt van de afwegingen van de bewoner af welke de meest passende is. Veelal draait het om de oplossing met de laagste integrale jaarlasten of investeringen. En soms om de laagste CO2-uitstoot. Ons COLONY-model berekent dat voor ieder adres van de wijk door.

Momenteel onderzoeken we of het economisch én technisch mogelijk is om een wijkwarmte optimalisatie model te ontwikkelen dat zowel de warmtegebruikerskant (bewoners) als warmte-aanbiederskant (warmteleverancier/distributeur) gelijktijdig kan doorberekenen. Het model zou daarmee antwoord kunnen geven op de vraag of een warmtenet voor zowel de warmteleverancier als de bewoners haalbaar is op welke schaalgrootte en met welke eigenschappen. De schaalgrootte kan een stadsdeel, wijk, straat of zelfs voor alleen buren zijn; de eigenschappen zijn die van de modernste 5e generatie warmtenetten.

Gesubsidieerd door RVO
We zijn erg blij dat dit haalbaarheidsonderzoek waardevol is bevonden en door RVO.nl. wordt ondersteund met een subsidie via de Mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT). We zijn er druk mee aan de slag! Heeft u waardevolle input voor ons of heeft u interesse in de voortgang van het onderzoek: we horen graag van u!