3 Wijken nader bekeken in Kaag en Braassem

De Gemeente Kaag en Braassem is druk doende met het opstellen van een warmtetransitievisie voor de gehele gemeente. Uit een scan door CE Delft werd het voor de meeste wijken wel duidelijk, maar bij 3 delen van de gemeente was men niet zeker. Vóórdat de gemeente haar plannen naar de bewoners wilde presenteren, wilde ze meer duidelijkheid.

Voor de Roelofarendsveen, Woubrugge en Oude Wetering bracht een studie van TheEarlybirds in samenwerking met CE Delft met behulp van het COLONY-model de oplossing. Het doorrekenen van een aantal scenario’s gaf veel inzicht in de haalbaarheid van een lage temperatuur warmtenet.

Guido van Enckevort, verduurzamer bij gemeente Kaag en Braassem:

Procesmatig

“Ik heb de samenwerking met TheEarlybirds en Jasper Schilling van CE Delft als zeer prettig ervaren. Het contact verliep soepel: eventuele onduidelijkheden werden snel opgelost, op vragen werden snel geantwoord / gereageerd (per mail of per telefoon) en er was eveneens sprake van flexibiliteit. Dat laatste werd vooral duidelijk met de invulling van de wens van ons als gemeente om (een vertegenwoordiging van) de meeste stakeholders vroeg mee te nemen in het proces. Verder namen TheEarlybirds en Jasper de tijd om de resultaten en de omstandigheden waaronder deze tot stand zijn gekomen, toe te lichten. Dat is, ondanks dat de COLONY-tool inzichtelijk van aard is, wel nodig vanwege de vele variabelen en knoppen waaraan je kunt draaien. Bijbehorende duiding en de uitleg over wat de gevolgen voor bepaalde keuzes zijn, werd door de gemeente Kaag en Braassem als fijn ervaren.”

Inhoudelijk

“De COLONY-tool is een mooi instrument om vanuit de bewoners te bekijken wat collectieve warmteoplossingen doen in verhouding tot individuele all-electric varianten. Deze aanvliegroute paste goed bij de wijze waarop we in Kaag en Braassem bezig zijn met de energietransitie. De tooling helpt daarnaast goed om de opgave rondom de energietransitie concreet en inzichtelijk te maken voor (directe) collega’s / betrokkenen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Denk hierbij aan inwoners, bewonersinitiatieven, woningbouwcorporaties, netbeheerders, waterschappen, collega’s die bezig zijn met vervangingen / aanpassingen aan de riolering, openbaar groen, weg- en waterbouw, etcetera. Door de vele verschillende knoppen waar je aan kunt draaien, dien je zelf wel zeer scherp en goed na te denken over welke scenario’s je als opdrachtgever precies wil. Een gevaar is dat je door de bomen het bos niet meer ziet, althans, dat ervoer ik persoonlijk. In ons geval gingen we eveneens denken na het verkrijgen van de resultaten: ‘En nu wil ik dit nog weten, en dit, en dit nog.’ Dit kan een gebed zonder end worden.”