De gemeente heeft de regie.

Gemeentes hebben één zeer uitdagende rol toebedeeld gekregen in de warmtetransitie: de regierol. Een zeer belangrijke rol die zowel vraagt om een inhoudelijke sturing als ook om procesbegeleiding en facilitering van de betrokkenen partijen. Het traject naar een aardgasvrije wijk is lang en er dienen vele afwegingen en beslissingen te worden gemaakt:

  • Welke warmte-oplossing is geschikt op welke plek en voor welke bewoners?
  • Willen we een warmtenet? En van welke temperatuur?
  • Waar is net verzwaring nodig?

De antwoorden erop blijven vaag als je niet beschikt over de juiste doorrekeningen en alle gebiedspartners en bewoners niet verbonden worden.

Waar we u mee kunnen helpen.

Transitievisie warmte

Zijn er in uw gemeente ook wijken waar vanuit de startanalyse of andere modellen blijkt dat er meerdere warmte-oplossingen mogelijk zijn? COLONY geeft u uitsluitsel welke warmte-oplossing het meest geschikt is en op welke plek. Met behulp van verschillende scenario’s onderzoeken we mogelijke warmte-oplossingen. Een voorbeeld kan zijn de afweging tussen all-electric of warmtenet of bijvoorbeeld de afweging tussen een warmtenet gevoed door een aquathermiebron (bijv. 40 graden) tegenover een geothermiebron (bijv. 70 graden).

Wijkuitvoeringsplan

Bij het aanpakken van een aardgasvrije wijk, is het belangrijk om op een goede manier samen met bewoners en betrokken partijen de transitie door te maken. Alleen wanneer je elkaars belangen kent, kun je de juiste afwegingen maken. Met COLONY brengen we in verschillende scenario’s voor u in kaart wat bepaalde warmte-oplossingen betekenen voor de wijk als geheel, ieder adres en iedere betrokken partij.

Energetische gebouwscan

Ook utiliteitsbouw moeten meegaan in de aardgasvrije transitie. Met het NEST-model vinden we strategische en optimale concrete oplossingen op gebouwniveau. Gemeentelijke gebouwen kunnen op zichzelf verduurzaamd worden. Als onderdeel van het naar aardgasvrij brengen van een wijk spelen gemeentelijke gebouwen zoals scholen een belangrijke rol. Al is het alleen maar dat ze grootverbruikers zijn. En een goed voorbeeld doet goed volgen!

Meer over COLONY.

Het COLONY-model kan gemeentes op verschillende manieren helpen in de warmtetransitie van hun wijken. Deze filmpjes vertellen er meer over.

Gerelateerde projecten

Guido van Enckevort, verduurzamer,
gemeente Kaag en Braassem:

“COLONY is een geweldig instrument om vanuit bewonersperspectief te zien wat collectieve verwarmingsoplossingen doen ten opzichte van individuele volledig elektrische varianten. Deze aanpak sloot goed aan bij de manier waarop we werken aan de energietransitie in Kaag en Braassem. De tooling helpt ook om de uitdaging van de energietransitie concreet en transparant te maken voor de betrokkenen. Door de vele verschillende knoppen waaraan je kunt draaien, moet je wel heel scherp en zorgvuldig nadenken over welke scenario’s je precies wilt.”