Energiecoöperatie
neemt het initiatief

Lokale initiatieven in de buurt spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie van de buurt of wijk. Ze kennen de wijk als de beste, vertegenwoordigen de buurtbewoners én hebben expertise op het vakgebied. Met het belang van de bewoners voorop denken ze graag mee over een duurzame toekomst van de wijk. Zo’n wijkcollectief wordt vaak geformaliseerd in een energiecoöperatie

Een energiecoöperatie weet dat met een collectief veel meer kan worden bereikt dan alle individuele bewoners los van elkaar. Er kan kennis worden gedeeld,  collectief worden ingekocht en er kan gestuurd worden op een (collectieve) warmteoplossing die individueel nooit mogelijk zou zijn. Denk maar eens aan collectieve warmtebuffering of collectief inkopen van stroom om het collectief opwekken van energie nog maar niet eens te noemen.

Maar hoe weet je welke warmte-oplossing de juiste is voor de buurtbewoners en hoever kun je buurtbewoners aanraden om te gaan isoleren? De antwoorden erop blijven vaag als je niet beschikt over de juiste doorrekeningen.

Waar we u mee kunnen helpen.

Plan aardgasvrije wijk

Bij het aanpakken van een aardgasvrije wijk, is het belangrijk om iedere bewoner van de wijk een goede propositie te kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk om samen met alle betrokken partijen de transitie door te maken. Alleen wanneer je elkaars belangen kent, kun je de juiste afwegingen maken. Met COLONY brengen we in verschillende scenario’s voor u in kaart wat bepaalde warmte-oplossingen betekenen voor de wijk als geheel, ieder adres en iedere betrokken partij.

Strategie woningtypologie

Een wijk kent vaak repeterende woningtypologieën; woningen met dezelfde bouwjaren en karakteristieken. Een onderzoek met het NEST-model kan dan voordelig werken, enerzijds vanwege de kwaliteit van de doorrekening op maat en anderzijds omdat het mogelijkheden biedt om collectief kunnen in te kopen. Omdat de woning in BIM (building information modelling) wordt gemodelleerd kunnen we ook kleine verschillen in oriëntatie en ‘al gedane maatregelen’ per adres gemakkelijk meenemen. Daarnaast geven we inzicht in de meest gunstige warmte-oplossing. Op het gebied van duurzaamheid en qua kosten. Met de concrete uitkomsten kunt u vervolgens direct aan de slag!

Meer over COLONY.

Het COLONY-model kan op verschillende manieren helpen in de warmtetransitie van wijken en dorpen. Deze filmpjes vertellen er meer over.

Gerelateerde projecten

Guido van Enckevort, verduurzamer,
gemeente Kaag en Braassem:

“COLONY is een geweldig instrument om vanuit bewonersperspectief te zien wat collectieve verwarmingsoplossingen doen ten opzichte van individuele volledig elektrische varianten. Deze aanpak sloot goed aan bij de manier waarop we werken aan de energietransitie in Kaag en Braassem. De tooling helpt ook om de uitdaging van de energietransitie concreet en transparant te maken voor de betrokkenen. Door de vele verschillende knoppen waaraan je kunt draaien, moet je wel heel scherp en zorgvuldig nadenken over welke scenario’s je precies wilt.”